หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า&บริการ ลูกค้าของเรา พันธมิตรของเรา ติดต่อเรา ลงทะเบียน ดาว์โหลดคู่มือ & โบรชัวร์ ตัวอย่าง demo

gps2

GPS
      ในปัจจุบัน เราสามารถ ทราบตำแหน่งพิกัดของบุคคลหรืออุปกรณ์ที่เราสนใจได้ทุกพื้นที่ของโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ซึ่งอาศัยการรับข้อมูลจากดาวเทียมที่โคจรอยู่ในระยะที่ใกล้พื้นโลกกว่าดาวเทียมสื่อสารอื่น จำนวนมากกว่า 30 ดวง หากเรามีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว จะสามารถอ่านพิกัด ละติจูด ลองติจูด ความสูงจากระดับน้ำทะเล ทิศทางการเคลื่อนที่ ตลอดจนความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ทันทีและตลอดเวลา โดยไม่มีค่าบริการ เนื่องจากดาวเทียมทุกดวงถูกส่งขึ้นไปโดย กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา แต่อนุญาตให้พลเรือนทุกคนในโลกมีสิทธิใช้งาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งจะมีความแม่นยำประมาณ 5 -10 เมตร จึงมีการนำเอา GPS มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เช่นระบบนำทาง , ระบบติดตามยานพาหนะ เป็นต้น

Tracking
      การติดตามยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง จะเป็นการนำเอาพิกัดที่ได้จากเทคโนโลยี GPS โดยการติดอุปกรณ์รับสัญญาณที่ยานพาหนะแล้วแปลเป็นพิกัดส่งกลับมายังเครื่อง Server แล้วเก็บเป็นข้อมูลพิกัดทุก ๆ ช่วงเวลาที่ต้องการ หากนำพิกัดที่ Server รับได้นั้นมาใส่ในแผนที่ เราก็จะได้เส้นทางที่ยานพาหนะที่วิ่งไปตามช่วงเวลาที่เราต้องการทราบได้ทันที


Win GPS Tracking
      ด้วยการออกแบบและวิเคราะห์ระบบตลอดจนการคำนึงถึงการตอบสนองต่อกาารใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านอย่างใกล้ชิด Win Gps Tracking จึงออกแบบระบบให้มีความใช้งานง่ายและตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยเลือกใช้อุปกรณ์ GPS ที่ผลิตมาเพื่องานเฉพาะในรถยนต์ที่คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพ และ เครือข่ายที่ครอบคลุมของ AIS ตลอดจนแผนที่ ที่ Update และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่าง Google Map
โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นดังต่อไปนี้

 • ใช้อุปกรณ์ GPS ที่มีความไวสูงรับสัญญาณได้กว่า 20 ช่องดาวเทียม
 • รักษาความลับด้วยการระบุตัวตน ทุกครั้งที่เข้าไปใช้งาน
 • สามารถใช้งานได้ร่วมกับ ซิมการ์ดที่มีฟังชั่น GPRS ใช้งานได้ทั้ง tri-band, GSM/CDMA/GPRS network and GPS Satellite (850/900/1800/1900 MHz)
 • สามารถสั่ง ปิดเครื่องยนต์ได้ในกรณีถูกโจรกรรม
 • สามารถติดไมโครโฟน ดักฟังเสียงภายในรถได้
 • สามารถติดตามรถแบบ Real Time
 • สามารถดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลังได้นานถึง 30 วัน
 • สามารถสร้างกลุ่มสำหรับดูแลรถหลายๆคันได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถติดตามรถหลายคันในเวลาเดียวกัน
 • สามารถทำรายงาน การเรื่อง การขับรถเกินระดับความเร็วที่กำหนด การออกนอกเส้นทาง
 • สามารถติดตามจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม
 • สามารถแสดงภาพ Street View ของรถที่ติดตามอยู่ได้
 • สามารถแสดงรายงานการวิ่งแบบรายวันและแบบช่วงเวลาได้
 • สามารถระบุตำแหน่งพิกัดที่หมายหรือจุดสำคัญต่างๆได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถซ่อนเมนูเพื่อแสดงแผนที่แบบเต็มจอได้
 • สามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งได้เองและใช้งานได้ทันที
 • สามารถระบบพัฒนาต่อได้ตามความต้องการของลูกค้า(Call)
 •  

   

  CONTACT : 0 5380 6543, 0 5328 0900
  OFFICE : 256 M.6 Chiang Mai - Hangdong Rd., Maehia, Maung, Chiang Mai 50100
  E-MAIL : info@winhotspot.net