หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า&บริการ ลูกค้าของเรา พันธมิตรของเรา ติดต่อเรา ลงทะเบียน ดาว์โหลดคู่มือ & โบรชัวร์ ตัวอย่าง demo
   

aboutus
  ปี 2548 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเป้าหมายสำหรับประเทศไทยว่า " จะต้องมีจำนวนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย"

     บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกระแสของการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้มากขึ้น โดยเริ่มจัดตั้งและดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     วินบรอดแบนด์ บริหารงานโดยคณะกรรมการคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์, การสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ พร้อมทีมบริหารมืออาชีพและทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ
          
IT
  
วินบรอดแบนด์ เริ่มธุรกิจด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ADSL, Leased Line หรือ IP Star เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัยและลูกค้ากลุ่ม องค์กรธุรกิจ โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมบริการเชื่อมต่อสัญญาณอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และ ความพึงพอใจสูงสุด   
   ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่เน้นคุณภาพและการบริการหลังการขาย วินบรอดแบนด์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และกลุ่มองค์กรระดับใหญ่ ในการจัดหาระบบและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของลูกค้าทุกระดับ  
CONTACT : 0 5380 6543, 0 5328 0900
OFFICE : 256 M.6 Chiang Mai - Hangdong Rd., Maehia, Maung, Chiang Mai 50100
E-MAIL : info@winhotspot.net